Sortowanie i selekcja detali

Selekcja polega zwykle na oddzieleniu i zabezpieczeniu wadliwej partii towaru tak, aby defekty nie zostały wprowadzone na linię produkcyjną lub nie zostały dostarczone do odbiorców.

Naprawa komponentów

Gwarantujemy, że po dokonaniu naprawy na linię produkcyjną Klienta lub jego odbiorcy docierają wyłącznie te komponenty, które są zgodne ze szczegółową specyfikacją jakościową.

Rezydent

Nasz Rezydent zobowiązany jest do pozostawania w ciągłym kontakcie z inżynierami odbiorcy oraz naszego Klienta.

Wspieranie produkcji

Jesteśmy w stanie dostarczyć wykwalifikowanych pracowników na linie produkcyjne naszych Klientów, aby zminimalizować ryzyko związane z okresowymi wahaniami produkcji.

Naprawa wyrobów gotowych

Po dokonaniu naprawy do odbiorców finalnych docierają wyłącznie te wyroby, które są zgodne ze szczegółową specyfikacją jakościową.

Obsługa magazynowa

Zgodnie z ideą kompleksowej obsługi naszym Klientom proponujemy także wsparcie w realizacji wszelkich zadań związanych z gospodarką magazynową czy realizacją logistyki wewnątrzzakładowej.

Pakowanie i przepakowywanie

Usługa związana z konfekcjonowaniem detali lub produktów finalnych przed wysyłką do Klienta.

Grupa Flexijob to agencja pracy,
która pomaga przedsiębiorcom optymalizować koszty pracy
i zatrudniać najlepszych specjalistów.

FLEXIJOB 2024. All Rights Reserved.
Realizacja: Efekt Online